Bezpečnostní normy neporušujte! Celé město ohroženo explozí v továrně na ohňostroje

Po nedávné explozi v továrně na ohňostroje ve Sengamalapatti, při které zahynulo 10 lidí, bylo zjištěno, že došlo k mnoha porušením bezpečnostních předpisů. Úředníci z různých oddělení zjistili, že pronájem továren na ohňostroje několika osobám, skladování velkého množství chemikálií a překročení povoleného počtu zaměstnanců vedly k této strašné nehodě. Podle informací od správce Virudhunagar kolektora V.P. Jeyaseelana, tato továrna se zabývala výrobou vzdušných ohňostrojů, i když nebyla vybavena infrastrukturou a bezpečnostními prvky potřebnými pro takovou činnost. Kromě toho docházelo nebezpečným porušením pravidel při výrobě ohňostrojů mimo pracovní haly, pod stínem stromů.

Skladování většího množství chemikálií, než je povolené, způsobilo vážnost nehody, zatímco používání chemikálií mimo pracovní haly způsobilo rychlé šíření plamenů z jedné pracovní haly do druhé. To vedlo k ohrožení a zničení až 12 hal v několika sekundách. Správce poukázal na to, že majitelé továrny, mistři a zaměstnanci 200 dalších firem se nezúčastnili školení o bezpečnostních opatřeních, které organizovala Ředitelství průmyslové bezpečnosti a zdraví. Ti však byli vyzváni, aby se do dvou měsíců školení zúčastnili.

Správce také nařídil, aby továrny na ohňostroje do jednoho týdne zveřejnily na vývěskách jména a licence na výrobu ohňostrojů, pro které byly uděleny licence. Kromě toho bylo oznámeno, že čtyři inspekční týmy budou provádět kontroly ohledně dodržování bezpečnostních opatření a v případě zjištěných porušení bude přijata příslušná opatření a licence může být pozastavena.

Nehoda byla tak závažná, že Pořádková a dešťová policie vydala zákaz činnosti pro tuto továrnu a úřad pro bezpečnost petroleje a výbušnin vydal varování majiteli licence. Místní správa také nabádá ohňostroj celého odvětví ke snížení pracovního času kvůli extrémnímu teplu panujícímu ve městě.

Je zásadní, aby všechny ohňostrojné továrny dodržovaly bezpečnostní normy, které jsou stanoveny, aby se zabránilo takovým tragédiím. Bezpečnost zaměstnanců a okolí by měla být vždy na prvním místě. Doufejme, že všechny dotčené osoby přijmou opatření, která jsou nezbytná pro zachování bezpečnosti a prevenci podobných tragédií v budoucnu.

Často kladené otázky (FAQ) založené na hlavních tématech a informacích uvedených v článku:

1. Co vedlo k nedávné explozi v továrně na ohňostroje ve Sengamalapatti?
– Exploze byla způsobena mnoha porušeními bezpečnostních předpisů v továrně.

2. Jaká byla příčina této strašné nehody?
– Pronájem továren na ohňostroje několika osobám, skladování velkého množství chemikálií a překročení povoleného počtu zaměstnanců vedly k této nehodě.

3. Jaké byly další příčiny nehody?
– Továrna nebyla vybavena infrastrukturou a bezpečnostními prvky potřebnými pro výrobu ohňostrojů. Docházelo také k nebezpečným porušením pravidel při výrobě ohňostrojů mimo pracovní haly.

4. Jaké opatření bylo nařízeno správcem?
– Majitelé továren musí do jednoho týdne zveřejnit na vývěskách jména a licence na výrobu ohňostrojů. Kontroly dodržování bezpečnostních opatření budou provádět inspekční týmy.

5. Jaká byla reakce úřadů na tuto nehodu?
– Pořádková a dešťová policie vydala zákaz činnosti pro továrnu a úřad pro bezpečnost petroleje a výbušnin vydal varování majiteli licence.

Jazykové definice:

– Ohňostroj: Výstřel vázaný na ocasoviště, který po odpálení vyletí do vzduchu, kde se rozsvítí a exploduje ve výpadech. Používá se na slavení a oslavy.
– Infrastruktura: Fyzické zařízení nebo organizace potřebná pro provoz určité činnosti nebo služby.
– Bezpečnostní prvky: Zařízení nebo opatření, která slouží k ochraně lidí, majetku nebo životního prostředí před nebezpečím nebo poškozením.
– Inspekční týmy: Skupiny osob, které provádějí systematické kontroly na místech činnosti za účelem zjištění a hodnocení souhlasnosti s předpisy.

Navrhované související odkazy na hlavní doménu (ne podstránky):
Stránka Ředitelství průmyslové bezpečnosti a zdraví