Canceling Fireworks: Evaluating Risks and Alternatives for Canada Day Celebrations

Fort St. John City Council in British Columbia has tasked its staff with monitoring the risks of wildfires associated with the traditional Canada Day fireworks displays. Based on the prevailing drought and weather conditions, the staff will decide whether or not to cancel the fireworks on the Friday preceding the long weekend. However, the city plans to proceed with its Canada Day festivities at Centennial Park unless the staff determines that the threat of wildfires is too high.

In a recent report presented to the council, the staff suggested indefinitely postponing all Canada Day fireworks shows and instead offering micro-grants to the community, similar to the initiative implemented last year. However, the council voted against this recommendation, considering it inappropriate to cancel all fireworks displays indefinitely. The council members agree that the matter should be reviewed on a yearly basis.

During the council meeting on March 11th, Councillor Tony Zabinsky expressed his opposition to a perpetual ban on fireworks, indicating that it was not his preference. Likewise, Councillor Trevor Bolin warned that banning fireworks would likely result in the public setting off their own, leading to uncontrolled firework displays.

The city’s Chief Administrative Officer, Milo MacDonald, acknowledged in the council report that dry summers have presented challenges for organizing safe and reliable fireworks shows in the past. The cancellations due to drought conditions not only incur significant costs but also impact the overall Canada Day celebrations.

It is important to note that the period between May and September poses the highest risk of wildfires, with British Columbia experiencing 2,245 wildfires in 2023, which burned nearly three million acres of land. Additionally, fireworks contribute to air pollution by releasing metal particles, dangerous toxins, harmful chemicals, and smoke into the atmosphere, which can persist for days.

The city of Fort St. John typically allocates $25,000 annually for Canada Day fireworks displays. If the fireworks were to be canceled, up to $10,000 of the allocated budget would be reallocated to provide micro-grants for local organizations to organize their own events on Canada Day. The remaining $15,000 would be used to pre-pay for the New Year’s Eve fireworks display later in the year.

While other municipalities such as Prince George, Vancouver, and Cultus Lake have chosen to cancel their Canada Day fireworks shows, Fort St. John is taking a cautious approach by evaluating the risks and exploring alternatives. The council understands the significance of fireworks as part of the community’s celebration, but also places utmost importance on ensuring public safety and minimizing the potential threat of wildfires.

Často kladené dotazy (FAQ)

1. Jaký je postoj Rady města Fort St. John k ohňostrojům v den Kanady (Canada Day)?
– Rada města Fort St. John monitoruje rizika související s ohňostroji na Den Kanady z důvodu možných lesních požárů spojených s suchem a povětrnostními podmínkami. Na základě toho, zda je sucho a jaké jsou povětrnostní podmínky, personál rozhodne, zda zruší ohňostroje v pátek před dlouhým víkendem. Pokud personál určí, že hrozba lesních požárů je příliš velká, město plánuje pokračovat s oslavami Kanadského dne v parku Centennial.

2. Co navrhl personál města Rada města prostřednictvím zprávy?
– V nedávné zprávě, kterou personál předložil Radě města, bylo navrženo neomezeně přesunout všechny ohňostroje z dne Kanady a místo toho nabídnout mikrogranty komunitě, podobně jako bylo provedeno v minulém roce. Rada však hlasovala proti tomuto doporučení, protože považovala za nevhodné zrušit všechny ohňostroje navždy. Členové rady se shodli, že by se měl tento problém posuzovat každoročně.

3. Jaké jsou obavy některých členů rady o zrušení ohňostrojů?
– Councillor Tony Zabinsky vyjádřil svůj odpor vůči trvalému zákazu ohňostrojů, který je podle něj nepříjemný. Stejně tak Councillor Trevor Bolin varoval, že zákaz ohňostrojů pravděpodobně povede k samovolnému odpalování ohňostrojů veřejností, což znamená nekontrolované přehlídky ohňostrojů.

4. Jaké výzvy představují suchá léta pro organizaci ohňostrojů v minulosti?
– Milo MacDonald, vedoucí administrativního úřadu města, uznal ve zprávě pro radu, že suchá léta v minulosti představovala výzvu pro organizaci bezpečných a spolehlivých ohňostrojů. Zrušení kvůli suchým podmínkám nejen nese významné náklady, ale ovlivňuje i celkové oslavy Dne Kanady.

5. Jaká je nejvyšší riziková období pro lesní požáry v Britské Kolumbii?
– Období mezi květnem a zářím představuje nejvyšší riziko lesních požárů v Britské Kolumbii. V roce 2023 se v Britské Kolumbii vyskytlo 2 245 lesních požárů, které zničily téměř tři miliony akrů půdy.

6. Jak již realizovaný zákaz ohňostrojů ovlivňuje veřejnost?
– Ohňostroje přispívají k znečišťování ovzduší uvolňováním kovových částic, nebezpečných toxinů, škodlivých chemikálií a kouře do atmosféry, které mohou přetrvávat několik dní.

7. Jakou částku město Fort St. John obvykle vyhradí na ohňostroje k Dni Kanady?
– Město Fort St. John obvykle vyčleňuje ročně 25 000 dolarů na ohňostroje k Dni Kanady. Pokud by byly ohňostroje zrušeny, až 10 000 dolarů z rozpočtu by se přerozdělilo na poskytování mikrograntů místním organizacím, aby si mohly samy organizovat své vlastní události v den Kanady. Zbývajících 15 000 dolarů by se použilo k předem placenému ohňostroji na Silvestra později v tomto roce.

8. Jak se město Fort St. John liší v přístupu k ohňostrojům na Den Kanady oproti jiným obcím?
– Zatímco jiná města, jako je Prince George, Vancouver a Cultus Lake, zrušila své ohňostroje na Den Kanady, Fort St. John zaujímá opatrný přístup hodnocením rizik a zkoumáním alternativ. Rada si uvědomuje význam ohňostrojů jako součást oslav komunity, ale také kladný důraz na veřejnou bezpečnost a minimalizaci potenciálního rizika lesních požárů.