Chinese Nationals Charged for Violating Firecracker Ban during Lunar New Year Celebration in Davao City

THREE Chinese individuals are set to face charges after being caught violating the Firecracker Ban in Davao City during the Lunar New Year celebration. Instead of embracing the festive spirit with traditional customs, these individuals decided to light up the night sky with pyrotechnics, resulting in significant repercussions.

Local authorities identified the violators as Timothy Tan, Wang Su, and Thang Su in a report submitted by the Davao City Police Office (DCPO). The trio fired up Big Ben Countdown fireworks outside their rented house in Royal Pines Subdivision, located in Shrine Hills, Matina at precisely 12:06 a.m. on Saturday, February 10.

The loud bursts of fireworks sparked panic among residents and nearby communities, mistaken for the sound of gunshots. Concerned citizens promptly reported the incident to the authorities, resulting in the prompt response by the Talomo Police Station. When the police arrived at the scene, the violators had already retreated to the safety of their home.

This incident infringes upon City Ordinance 060-02, also known as the Firecracker Ban, which strictly prohibits the possession, use, sale, manufacture, and distribution of pyrotechnic devices. The violators can now expect legal consequences for their actions, as they have disrupted the peace and safety of the local community.

The Firecracker Ban imposes varying penalties for violators. First-time offenders face a fine of P1,000 or 20 to 30 days of imprisonment, or both. For second-time violators, the fine increases to P3,000, with a potential prison sentence ranging from one to three months. Finally, third-time offenders will be fined P5,000 or face imprisonment for three to six months.

This incident serves as a reminder of the importance of respecting local laws and regulations, even during festive occasions. The well-being and safety of the community should always take precedence, and it is everyone’s responsibility to ensure that celebrations are conducted in a considerate and legal manner. Let us embrace the traditions of the Lunar New Year while also showing respect for the communities we are a part of.

TŘI čínští jednotlivci se stanou obviněnými po tom, co byli přistiženi při porušování zákazu ohňostrojů ve městě Davao během oslav lunárního nového roku. Namísto toho, aby se přidali k veselému duchu se tradičními zvyky, tito jednotlivci se rozhodli osvětlit noční oblohu pyrotechnikou, čímž vyvolali značné důsledky.

Místní úřady identifikovaly provinilce jako Timothyho Tana, Wanga Sua a Thanga Sua na základě zprávy předložené Davao City Police Office (DCPO). Trio odpálilo ohňostroje Big Ben Countdowm před svým pronajatým domem v Royal Pines Subdivision, který se nachází v Shrine Hills, Matina, přesně v 0:06 hod. v sobotu 10. února.

Hlasité výbuchy ohňostrojů vyvolaly paniku mezi obyvateli a přilehlými komunitami, které je považovaly za zvuk střelby. Znepokojení občané rychle informovali úřady a na místo dorazila promptně Talomo Police Station. Když policie dorazila na místo, pachatelé se již stáhli do bezpečí svého domova.

Tento incident je porušením Městské vyhlášky 060-02, známé také jako zákaz ohňostrojů, který přísně zakazuje vlastnictví, užívání, prodej, výrobu a distribuci pyrotechnických zařízení. Provinilci se nyní mohou očekávat právní následky svých činů, protože narušili mír a bezpečnost místní komunity.

Zákaz ohňostrojů ukládá různé tresty pro provinilce. Poprvé provinivší se jim hrozí pokuta ve výši 1 000 pesos nebo 20 až 30 dní vězení, nebo obojí. U druhého porušovatele se pokuta zvyšuje na 3 000 pesos, s možným vězením od jednoho do tří měsíců. Na konci jsou třetímu porušovateli stanovena pokuta ve výši 5 000 pesos nebo odnětí svobody na tři až šest měsíců.

Tento incident nám připomíná důležitost respektování místních zákonů a předpisů, i během slavnostních příležitostí. Dobro a bezpečí komunity by měly vždy být na prvním místě a je naším vším povinností zajistit, aby oslavy probíhaly ohleduplným a legálním způsobem. Přijměme tradice lunárního nového roku a zároveň projevme respekt vůči komunitám, do kterých patříme.