Glen Oak Park Fireworks: Prioritizing Public Safety

VEŘEJNÁ POLITIKA (25News Now) – Ohňostroje v Glen Oak Parku jsou tradicí ve čtvrti East Bluff, ale kvůli dvěma střelbám a jedné bodné ráne, ke kterým minulý rok v této oblasti došlo, je policejní šéf v Peorii, Eric Echevarria, znepokojen bezpečností veřejnosti. “Existují obavy, existují bezpečnostní problémy a otázky, jež kladu parkovým okresům, našemu parkovému okresu, zní, za jakou cenu chcete tento podnik uskutečnit?” uvedl Echevarria. Incidenty, ke kterým došlo po ohňostrojích minulý rok, způsobily zranění šesti osob. Prezident okresu Robert Johnson nechce, aby se strach zmocnil. “Jsou jedinci, kteří se nechovají dobře, a přicházejí do našeho parku. Co s tím budeme dělat? Všechno zavřít? To ne, zvládneme to. Najdeme nějaký způsob, jak jim dát najevo, že toto se v Peorii neudá,” řekl Johnson. Johnson si myslí, že jedním způsobem, jak dosáhnout tohoto cíle, je použití prostředků na prevenci kriminality města. “Na prevenci kriminality přišlo z pod hlídání guvernéra Pritzkerem státu Illinois stovky a stovky tisíc dolarů, ty peníze jsou určeny pro prevenci kriminality, tak je použijme,” řekl Johnson. Šéf Echevarria zatím chce, aby rada parkového okresu udělala krok zpět a znovu posoudila změny, které je nutné provést. “Kdyby to bylo na mně, zrušil bych letošní událost 3. července 2024 a zaměřil bych se na další krok pro rok 2025. Neříkám, abychom zrušili 2025 nebo všechny akce parkového okresu, říkám zrušit pouze 3. červenec,” uvedl Echevarria. Městský okres má vlastní policii, ale kvůli těmto zločinům musel požádat o posily. Šéf Echevarria tvrdí, že na organizaci události, která není akcí policejního oddělení Peorie, je potřeba hodně práce jeho oddělení a všechny ruce na palubě jsou potřeba i pro příští noc. “Nežijeme v době jako před 10 nebo 15 lety, před 20 lety, je to jiný čas, takže pokud parkový okres dokáže událost zvládnout, tak ať se o ni postará. Pokud ji nezvládá,ť Echevarria. Ale pokud vzniknou obavy veřejnosti, Johnson říká, že to znovu přehodnotí. “Pokud přijde komunita a řekne pane Johnson, myslíme si, že sem už nechceme chodit a tuto událost už nechceme, pak se na to podíváme, ale budou mi říkat, co mám dělat,” řekl Johnson.

Copyright 2024 WEEK. Všechna práva vyhrazena.

FAQ ohledně ohňostrojů v Glen Oak Parku:

Otázka: Jaké incidenty se minulý rok staly v souvislosti s ohňostroji v Glen Oak Parku?
Odpověď: Minulý rok došlo k dvěma střelbám a jedné bodné ráne v této oblasti, které vyvolaly obavy a bezpečnostní problémy.

Otázka: Kolik osob bylo zraněno ve vyvstalých incidentech?
Odpověď: Zranění utrpělo celkem šest lidí.

Otázka: Co dělá policejní šéf, aby zajistil bezpečnost veřejnosti?
Odpověď: Policejní šéf Eric Echevarria je znepokojen bezpečností veřejnosti a žádá radu parkového okresu, aby znovu posoudila změny nezbytné k zajištění bezpečnosti. Navrhuje rovněž použít prostředky na prevenci kriminality.

Otázka: Jaký je názor prezidenta okresu Roberta Johnsona?
Odpověď: Prezident okresu nechce, aby se strach zmocnil a věří, že je možné nalézt způsob, jak se s problémy vypořádat. Plánuje využít prostředky na prevenci kriminality poskytnuté státem Illinois.

Otázka: Co navrhuje šéf Echevarria ohledně letošní události?
Odpověď: Šéf Echevarria navrhuje zrušit letošní událost ohňostrojů 3. července 2024 a zaměřit se na další krok pro rok 2025. To by však neznamenalo zrušení všech akcí parkového okresu.

Otázka: Bylo na událost povoláno posílení policie?
Odpověď: Městský okres musel požádat o posily kvůli těmto zločinům.

Otázka: Co by se stalo, pokud by parkový okres nebyl schopen událost zvládnout?
Odpověď: Pokud by veřejnost vyjádřila obavy, prezident okresu Johnson by situaci přehodnotil.

Další informace a odkazy
Pro více informací o událostech v Glen Oak Parku doporučuji navštívit webové stránky WEEK: odkaz na web