Manmohan Nagpal a jeho společnost JMG Stores byli shledáni vinnými ze čtyř přestupků týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti.

Během doby ohňostrojů v roce 2022 navštívili inspektoři standardů obchodního styku obchod Today’s Local v Crown Mead, Thatcham, aby provedli rutinní kontrolu skladování ohňostrojů.

Inspektoři zjistili, že ohňostroje byly skladovány nebezpečným způsobem s elektrickým proudem a hořlavými předměty.

Také se zjistilo, že na místě jsou rakety a další výbušné ohňostroje, které neměly být skladovány, a množství výbušných látek překračovalo povolenou míru podle licence.

Soud se dozvěděl, že inspektoři stanoviska obchodního styku poskytli již dříve, ale majitel na ně nereagoval.

Podnikatel a jeho společnost byli odsouzeni k zaplacení pokut a nákladů ve výši 29 313 liber.

Výkonný člen pro veřejnou bezpečnost Radou západního Berkshire, Councillor Lee Dillon, poznamenal: “Tento případ ukazuje cennou práci, kterou inspektoři obchodních standardů konají, aby chránili obyvatele, a měl by sloužit jako varování ostatním podnikům, aby následovali rady inspektorů obchodních standardů a dodržovali podmínky své licence.”

Často kladené otázky (FAQ):

1. Proč byl obchod Today’s Local v Crown Mead inspektory kontrolován?
– Inspektoři standardů obchodního styku provedli rutinní kontrolu skladování ohňostrojů během doby ohňostrojů v roce 2022.

2. Jaké problémy byly zjištěny v ohledu skladování ohňostrojů?
– Zjištěno bylo, že ohňostroje byly skladovány nebezpečným způsobem s elektrickým proudem a hořlavými předměty.

3. Jaké další výbušné ohňostroje byly na místě skladovány neoprávněně?
– Na místě byly nalezeny rakety a další výbušné ohňostroje, které neměly být skladovány.

4. Bylo nahlášeno překročení povoleného množství výbušných látek?
– Ano, množství výbušných látek překračovalo povolenou míru podle licence.

5. Jakým trestem podnikatel a jeho společnost byli potrestáni?
– Byli odsouzeni k zaplacení pokut a nákladů ve výši 29 313 liber.

Definice:

– Inspektoři standardů obchodního styku: Jsou to jednotlivci nebo týmy pověření prováděním kontrol a inspekcí s cílem zajišťovat soulad s předpisy a standardy obchodního styku.

– Licence: Oprávnění nebo povolení vydané příslušnou autoritou, které opravňuje jednotlivce nebo podnik k provádění určitého druhu činnosti nebo obchodu.

Svědomité sousední weby:

1. www.tradingstandards.uk – Oficiální webová stránka Trading Standards, která poskytuje informace o právech spotřebitelů, standardům obchodního styku a dalším souvisejícím tématům.

2. www.productsafety.gov.au – Webová stránka Product Safety Australia, která poskytuje informace o bezpečnosti produktů a spotřebitelských právech v Austrálii.

3. www.gov.uk – Oficiální webová stránka britské vlády s informacemi o Trading Standards a ochraně spotřebitelů ve Spojeném království.

4. eur-lex.europa.eu – Evropská databáze práva s informacemi o evropských směrnicích a nařízeních týkajících se standardů a předpisů.

5. www.protectconsumerrights.be – Webová stránka belgické vlády s informacemi o ochraně spotřebitelů a jejich právech v Belgii.