Odpor postupně slábne v debate ohledně oblíbené tradice ohňostrojů na čínský Nový rok

Tradiční ohňostroje v čínském městě Hangzhou se staly předmětem debaty kvůli obavám o požární bezpečnost a znečištění ovzduší. V minulosti se čínská města vyznívala jako válečná zóna během týdnů oslav Lunárního Nového roku, díky staletí starým zvykům, kdy byly odpaľovány různé druhy pyrotechniky, aby se odpudily zlé duchy.

V současnosti je tento tradiční zvyk ohrožen kvůli obavám o bezpečnost a životní prostředí. To vyvolává debatu o dědictví a tuto otázku často rozdmýchává nadbytečné zásahy úřadů. Prodejny ohňostrojů v Hangzhou jsou stále plné nabídek pro milovníky pyrotechniky, kteří se pokládají za šťastné, že žijí na místě, kde je jim povoleno tyto věci odpalovat.

“Oheň je tradice předávaná z generace na generaci. Bez ohňostrojů chybí atmosféra a radost z čínského Nového roku,” uvedl majitel prodejny v Hangzhou se jménem Ye pro AFP.

V letošním roce, kdy ekonomické oživení po pandemii zůstává spíše slabé, úřady se snaží udržovat morálku a podpořit spotřebu a naznačily zmírnění pravidel. V prosinci se zákonodárci vyjádřili, že “je nezákonné”, aby místní vlády vydávaly obecná zákazová ustanovení týkající se ohňostrojů, poté co některá menší města oznámila omezení.

Ve stejném měsíci státní televizní stanice CCTV vydala mimořádně důrazný editoriál, že “lidé Číny tvrdě pracovali po celý rok… a měli by mít právo na nádherné ohňostroje”.

Přestože existuje inherentní nebezpečí při jejich nekontrolovaném odpalování – v červnu loňského roku zahynulo tři lidé, když ohňostroje zasáhly domy v severním městě Tianjin – zůstávají ohňostroje nadále velmi oblíbené.

Zákazy se staly středem napětí na začátku roku 2023, krátce poté, co se vláda náhle skončila přísná opatření proti Covidu, která ovládala životy lidí po několik let. Hrál se ohňostroj ve městech po celé zemi výsměchu omezením.

A na počátku ledna loňského roku se v centrální provincii Henan dav obrátil proti důstojníkům, kteří se pokoušeli vynucovat pravidla, převrhli policejní auto a na něj vrhali ohňostroje.

I přesto, že jsou ohňostroje pořád velmi populární, je zřejmé, že zákazy a omezení jsou stále důležité, protože se jedná o veřejnou bezpečnost. Zároveň je také potřeba najít rovnováhu mezi zachováním tradic a ochranou životního prostředí.

Často kladené otázky (FAQ):
1. Jaké jsou obavy ohledně tradičních ohňostrojů v čínském městě Hangzhou?
– Obavy se týkají požární bezpečnosti a znečištění ovzduší.

2. Proč je tradiční zvyk ohrožen?
– Ohrožení je dáno obavami o bezpečnost a životní prostředí.

3. Jaké jsou argumenty pro tradiční ohňostroje?
– Někteří lidé tvrdí, že ohňostroje jsou součástí čínského dědictví, a bez nich chybí atmosféra a radost z čínského Nového roku.

4. Jaký je postoj úřadů k ohňostrojům?
– Úřady se snaží udržovat morálku a podpořit spotřebu, a proto naznačily zmírnění pravidel ohledně ohňostrojů.

5. Jsou ohňostroje populární?
– Ano, i přestože existují nebezpečí spojená s jejich nekontrolovaným odpalováním, ohňostroje jsou stále velmi oblíbené.

6. Proč jsou zákazy a omezení důležité?
– Zákazy a omezení jsou důležité z hlediska veřejné bezpečnosti.

Definice klíčových pojmů:
– Ohňostroj: Pyrotechnická show v podobě světelných efektů a zvuků, obvykle sloužící ke slavení různých událostí.
– Lunární Nový rok: Tradiční čínský svátek slavený na základě lunárního kalendáře, obvykle v lednu nebo únoru, při kterém se oslavuje příchod nového roku.

Srovnávané odkazy (bez konkrétních odkazů, pouze formát):
link name