Přehlídka ohňostroje Light Up the Sky: Oslovující komunitní oslava ve Fort Williams Park

Rotary Club of South Portland Cape Elizabeth oznámil návrat přehlídky ohňostroje “Light Up the Sky” ve Fort Williams Park v sobotu 2. března. Akce, kterou sponzoruje Port Harbor Marine a pořádá město Cape Elizabeth, slouží jako zahájení odpočítávání do komunitní oslavy SpringFest v South Portlandu, která se koná v pátek 17. května v Redbank Village a v sobotu 18. května v Mill Creek Park.

SpringFest: Spojení lidí skrze zábavu
Podle tiskové zprávy Rotary Clubu je SpringFest, založený v roce 2022, “věnován povyšování umění toho, jak se bavit a podpoře zapojení komunity a navazování vztahů mezi lidmi různého původu. Téma světliček, které je v komunitě oblíbené, se má v roce 2024 vrátit a přinést oslavám špetku kouzla.”

Pro více informací, včetně plánů akcí, sponzorů a nabídek pro sponzorství, navštivte webové stránky www.sp-ce-rotary.org a sledujte @SouthPortlandSpringFest na Facebooku a Instagramu.

Letošní SpringFest je podpořen Bath Savings, Hannaford, DiMillo’s On the Water, Ira Motor Group, Saco & Biddeford Savings Institution a Port Harbor Marine, a bude oznámeno až 80 dalších místních obchodních partnerů. Všechny finanční prostředky získané ze sponzorství SpringFestu budou přiděleny neziskovým organizacím zaměřeným na potravinovou bezpečnost, budování komunity, projekty pro seniory, služby pro mládež, duševní zdraví, potřeby veteránů, bezpečné a stabilní bydlení a projekty komunitní služby.

Projekt Graduation připravuje turnaj ve vybíjené
Projekt Graduation pro třídu 2024 ve South Portlandu bude pořádat komunitní turnaj ve vybíjené. Dobytek se bude konat v sobotu 9. března na střední škole South Portland.

Týmy jsou povzbuzovány k příchodu v poledne k registraci. Hry jsou naplánovány od 13:00 do 16:00 hodin. Cena za hráče je 10 dolarů a za tým 50 dolarů. Papírové registrační formuláře si mohou zájemci vyzvednout na hlavním úřadě na střední škole South Portland nebo na základní škole.

Pro více informací kontaktujte Stephanie Cooke na telefonním čísle 207-807-9059.

FAQ – Frequently Asked Questions:

1. Kdy se bude konat přehlídka ohňostroje “Light Up the Sky” ve Fort Williams Park?
Přehlídka ohňostroje “Light Up the Sky” se bude konat v sobotu 2. března.

2. Kdo sponzoruje a pořádá akci “Light Up the Sky”?
Akci “Light Up the Sky” sponzoruje Port Harbor Marine a pořádá město Cape Elizabeth.

3. Co je SpringFest?
SpringFest je komunitní oslava, která se koná v South Portlandu. Je to akce povyšující umění zábavy, podporující zapojení komunity a navazování vztahů mezi lidmi různého původu.

4. Kdy se koná SpringFest?
SpringFest se koná v pátek 17. května v Redbank Village a v sobotu 18. května v Mill Creek Park.

5. Jaký je hlavní cíl SpringFestu?
Hlavním cílem SpringFestu je povyšování umění zábavy, podpora zapojení komunity a navazování vztahů mezi lidmi.

6. Kdo podporuje letošní SpringFest?
Letošní SpringFest je podpořen Bath Savings, Hannaford, DiMillo’s On the Water, Ira Motor Group, Saco & Biddeford Savings Institution a Port Harbor Marine, a bude oznámeno až 80 dalších místních obchodních partnerů.

7. Kam se mohou zájemci obrátit pro více informací o SpringFestu?
Pro více informací o SpringFestu navštivte webové stránky www.sp-ce-rotary.org a sledujte @SouthPortlandSpringFest na Facebooku a Instagramu.

8. Jaký je účel projektu Graduation?
Projekt Graduation má za účel připravit třídu 2024 ve South Portlandu na vybíjené.

9. Kdy se bude konat komunitní turnaj ve vybíjené pořádaný projektem Graduation?
Komunitní turnaj ve vybíjené pořádaný projektem Graduation se bude konat v sobotu 9. března na střední škole South Portland.

10. Jaké jsou informace o registraci a cenách pro turnaj ve vybíjené?
Týmy jsou povzbuzovány k příchodu v poledne k registraci. Hry jsou naplánovány od 13:00 do 16:00 hodin. Cena za hráče je 10 dolarů a za tým 50 dolarů. Registrační formuláře si mohou zájemci vyzvednout na hlavním úřadě na střední škole South Portland nebo na základní škole.

11. Jaké jsou kontaktní informace pro další informace o turnaji ve vybíjené?
Pro více informací kontaktujte Stephanie Cooke na telefonním čísle 207-807-9059.

Definition of Key Terms and Jargon:

– Rotary Club of South Portland Cape Elizabeth: Rotary klub v South Portlandu Cape Elizabeth.
– Light Up the Sky: Přehlídka ohňostroje.
– Fort Williams Park: Park Fort Williams.
– SpringFest: Komunitní oslava konaná v South Portlandu.
– Redbank Village: Čtvrť Redbank.
– Mill Creek Park: Park Mill Creek.
– Sponzor: Osoba nebo organizace, která poskytuje finanční podporu akce.
– Zapojení komunity: Aktivní účast a podpora obyvatelstva ve společenských aktivitách.
– Potravinová bezpečnost: Zajištění dostatečného přístupu k potravinám pro všechny obyvatele.
– Projekty pro seniory: Aktivity, které jsou zaměřeny na zlepšení života a podporu starších občanů.
– Duševní zdraví: Emocionální a psychologické blaho jednotlivce.
– Veterán: Bývalý příslušník ozbrojených sil.
– Bezpečné a stabilní bydlení: Zajištění dostupného a bezpečného bydlení.
– Projekty komunitní služby: Akce, které slouží k prospěchu a podpoře místní komunity.

Suggested Related Links:
www.sp-ce-rotary.org
Facebooková stránka SouthPortlandSpringFest
Instagramový účet SouthPortlandSpringFest