Příprava na Velikonoční svátky: Omezení ohňostrojů v aurorské obci

Každoročně se blíží dlouhý velikonoční víkend a město Aurora připomíná obyvatelům, že používání ohňostrojů je povoleno pouze během svátku Victoria Day a Kanadského dne. Je tak přísně zakázáno používat ohňostroje během velikonočního svátku.

Obyvatele upozorňujeme, že ohňostroje jsou přísně zakázány na veřejných prostranstvích, včetně parků, ulic, vozidel a otevřených polích/veřejných prostorů v Aurorě. Porušení těchto předpisů může znamenat pokuty začínající od 600 dolarů, v souladu s Nařízením o ohňostrojích č. 5373-11.

Zatímco ohňostroje mohou být zábavným způsobem oslavy, mohou také způsobovat úzkost lidem a zvířatům, způsobovat jim stres a strach. To by mělo být zváženo před zapálením ohňostrojů.

Pro zajištění dodržování předpisů a bezpečnosti ve společnosti se obyvatelé povzbuzují, aby neprodleně nahlásili jakékoli porušení pravidel ohledně ohňostrojů. Zprávy lze nahlásit na telefonním čísle 905-727-1375. Pro zavolání mimo provozní dobu by měli obyvatelé použít stejné číslo a postupovat podle pokynů, aby se spojili se službou ohledně předpisů po provozní dobu.

Při přípravě na oslavu Velikonoc dejme přednost bezpečnosti a pohodě naší komunity a domácím mazlíčkům.

Pro více informací o nařízení ohledně ohňostrojů navštivte aurora.ca/Fireworks.

Často kladené otázky (FAQ) založené na hlavních tématech a informacích prezentovaných v článku:

1. Kdy je v Aurorě povoleno používat ohňostroje?
Ohňostroje jsou povoleny pouze během svátku Victoria Day a Kanadského dne. Během velikonočního svátku je jejich použití přísně zakázáno.

2. Kde je zakázáno používání ohňostrojů v Aurorě?
Ohňostroje jsou zakázány na veřejných prostranstvích, včetně parků, ulic, vozidel a otevřených polí.

3. Jaké jsou následky porušení pravidel ohledně ohňostrojů v Aurorě?
Porušení pravidel ohledně ohňostrojů může být pokutováno od částky 600 dolarů v souladu s Nařízením o ohňostrojích č. 5373-11.

4. Jak mohou ohňostroje ovlivnit lidi a zvířata?
Ohňostroje mohou způsobovat úzkost lidem a zvířatům a vyvolávat u nich stres a strach. Je důležité zohlednit tento fakt před jejich zapálením.

5. Jak nahlásit porušení pravidel ohnedně ohňostrojů v Aurorě?
Porušení pravidel ohledně ohňostrojů lze nahlásit na telefonní číslo 905-727-1375.

Navrhované související odkazy na hlavní doméně (ne podstránkách) ve formátu název odkazu:

1. aurora.ca – oficiální webové stránky města Aurora, kde najdete více informací o nařízeních ohledně ohňostrojů.