Protesters Oppose Madrid City Council’s Noisy Firework Display in Nature Reserve

Environmentalists and animal rights activists are expressing their discontent with the Madrid city council’s decision to organize a loud firework display in a nature reserve on the recently restored Manzanares River. The planned mascletà, which focuses on noise rather than light, has raised concerns about the potential impact on wildlife, particularly birds.

After a legal challenge, a judge in Madrid has given the city council until 11 am on Friday morning to provide justification for holding the event on the Puente del Rey. The Manzanares River, once a stagnant body of water, underwent a cleanup program in 2016, attracting the return of various bird species, including egrets, moorhens, mallards, Muscovy ducks, and more.

The river is now home to numerous fish, amphibians, and small mammals, such as otters. Opponents argue that out of all possible events, the mascletà, which involves 300kg of gunpowder, poses the most acoustical damage to wild animals and pets, potentially causing increased heart rates and stress in vulnerable individuals. Previous research has shown long-term negative impacts on wild bird populations caused by fireworks.

Instead of using quotes from experts, we can describe the damaging effects of fireworks on animals. Dogs, for example, may suffer from permanent hearing loss, while a significant number of pets disappear due to the fear instilled by loud noises. The lack of warning for animals is a significant concern, as birds may fly away and struggle to find their way back to their nests.

María Dolores García of the Animal Rights law practice criticized the decision to hold the mascletà in the protected area around Puente del Rey, describing it as incomprehensible and showing contempt for wildlife. She emphasized the importance of prioritizing the protection of natural heritage over events that may harm it.

Protesters, including ornithologists, environmentalists, and residents’ associations, are currently challenging the legality of the event. Many are concerned about the “obscurantism” tactics employed by the local authority to limit opposition to the mascletà.

It’s worth noting that mascletàs are part of the Valencian tradition and festivities of Las Fallas, held in March in Valencia. However, critics argue that organizing such an event in a nature reserve demonstrates ignorance and negligence towards the environment.

The joint Madrid-Valencia tourism program, which aims to attract visitors to both cities, is now under scrutiny, and the organizers must address these valid concerns raised by environmentalists and animal welfare advocates.

Často kladené otázky o ohňostrojích v rezervaci Manzanares River

1. Proč jsou environmentalisté a aktivisté za práva zvířat nespokojeni s rozhodnutím městské rady Madridu uspořádat hlasitý ohňostroj v rezervaci přírody na nedávno obnovené řece Manzanares?
2. Jaký dopad by mohl mít plánovaný ohňostroj na divokou faunu, zejména na ptáky?
3. Kdo vzniklý problém s ohňostrojem v Madridu právně napadl a jaký termín musí městská rada splnit?
4. Jaká jsou hlavní zvířecí druhá, které žijí nyní v řece Manzanares?
5. Jaké dlouhodobé negativní účinky ohňostrojů na divokou ptactvo již byly prokázány?
6. Jaké poškození mohou utrpět domácí mazlíčci v důsledku ohňostrojů?
7. Kritizuje někdo rozhodnutí uspořádat ohňostroj v rezervaci přírody u Puente del Rey? Jak to zdůvodňuje?
8. Kdo všechno se nyní pokouší právně napadnout uspořádání ohňostroje?
9. Jaká tradice a slavnosti jsou spojeny s ohňostroji v regionu Valencie?
10. Jaký dopad má plánovaný ohňostroj na společný turistický program Madridu a Valencie a co musí organizátoři udělat, aby adresovali obavy vyslovené ochránci životního prostředí a zvířecími ochránci?

Definice klíčových termínů:
– Manzanares River – řeka Manzanares v Madridu, která byla obnovena v roce 2016
– mascletà – druh hlučného ohňostroje, který je součástí tradičních slavností Las Fallas ve Valencii
– Puente del Rey – most přes řeku Manzanares, kde se má konat ohňostroj

Další informace:
Madrid City Council
Valencia Tourism