Tel Aviv Ministerstvo životního prostředí žádá veřejnost, aby se na Den nezávislosti zdržela použití ohňostrojů

Ministerstvo životního prostředí Izraele vyzvalo veřejnost a místní orgány, zejména letos v souvislosti s probíhající válkou mezi Izraelem a palestinskou organizací Hamas v pásmu Gazy, aby se na předvečer Dne nezávislosti zdržely používání ohňostrojů. Ministerstvo vysvětlilo, že používání ohňostrojů způsobuje znečištění ovzduší a významné riziko hluku, které ohrožuje zdraví veřejnosti jako celku, zejména pak oběti bojové traumy a úzkosti a také zvířata. Ohňostroje, které se používají při oslavách Dne nezávislosti, mohou vytvářet velmi vysoký zvukový tlak impulzivní povahy, který okamžitě stoupá na vysoké úrovně a může způsobit poškození zdraví těla i mysli. Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby hluková expozice u dětí, a to i jen krátkodobá expozice, nepřesáhla 120 decibelů. Hluk z ohňostrojů často dosahuje více než 150 decibelů, tedy hluku, který je minimálně 1 000krát silnější než doporučený práh (decibely se zvyšují na logaritmické stupnici).

Často kladené otázky (FAQ):

1. Proč Ministerstvo životního prostředí vyzývá veřejnost a místní orgány k omezení používání ohňostrojů?
Ministerstvo životního prostředí v Izraeli vyzývá k omezení používání ohňostrojů především kvůli znečištění ovzduší a významnému riziku hluku, které ohrožuje zdraví veřejnosti jako celek, včetně obětí bojové traumy, úzkosti a zvířat. V souvislosti s probíhající válkou mezi Izraelem a palestinskou organizací Hamas je tato výzva zvláště aktuální.

2. Jak ohňostroje ovlivňují zdraví veřejnosti?
Ohňostroje mohou vytvářet velmi vysoký zvukový tlak impulzivní povahy, který může způsobit poškození zdraví těla i mysli. Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby hluková expozice u dětí nepřesáhla 120 decibelů. Hluk z ohňostrojů často dosahuje více než 150 decibelů, což je minimálně 1 000krát silnější než doporučený práh.

3. Jaké jsou doporučení Ministerstva životního prostředí?
Ministerstvo životního prostředí vyzývá veřejnost, aby se na předvečer Dne nezávislosti zdržela používání ohňostrojů. Doporučení platí z důvodů ochrany zdraví veřejnosti a zvířat před znečištěním ovzduší a významným rizikem hluku spojeným s ohňostroji.

4. Kdo je zvláště ohrožen rizikem spojeným s ohňostroji?
Bojová trauma a úzkost mohou být zesíleny u obětí války, a proto jsou zvláště ohroženi těmi zvukovými efekty, které ohňostroje přinášejí. Dále jsou ohrožena i zvířata, která mohou reagovat na hlukové impulsy negativním způsobem.

Definice klíčových pojmů:
– Ohňostroj: Vizuální efekt provozovaný za účelem oslav, který zahrnuje explozivní chemické produkty vytvářející barvy, světlo a zvuk.
– Znečištění ovzduší: Přítomnost nežádoucích látek ve vzduchu, které mohou mít negativní vliv na zdraví a životní prostředí.
– Bojová trauma: Psychologické trauma způsobené válečnými událostmi, které může zahrnovat tělesné i duševní následky.
– Logaritmická stupnice: Měřítko vyjadřující poměr mezi dvěma hodnotami na základě logaritmu.

Světová antidopingová agentura: wada-ama.org/cs
Ministerstvo životního prostředí Izraele: environment.gov.il