Tenagers responsible for vandalism at abandoned house in Maine

A group of teenagers in Maine caused significant damage to an abandoned house, leading to their arrest and subsequent release to their parents. The incident occurred on Wednesday afternoon in Eddington, Maine, according to a report by WGME 13.

The Penobscot County Sheriff’s Office received a call from a witness who reported seeing a group of teenagers walking around the abandoned home on Clewleyville Road. When the sheriff’s deputies arrived at the scene, they witnessed the group running into the woods while smoke was emanating from the house.

Upon investigation, it was discovered that the teenagers had set off fireworks inside the home and attempted to ignite insulation within the walls. Fortunately, the police were able to quickly extinguish the fire and conduct a thorough search of the property.

During the search, a 15-year-old boy was found hiding in the basement of the house. Subsequently, the police expanded their search to the woods surrounding the area, where they located the rest of the group.

The teenagers were taken into custody and charged with undisclosed crimes before being released into the custody of their parents. The Penobscot County Sheriff’s Office is continuing its investigation, as there have been similar acts of vandalism in the area recently.

Incidents like these serve as a reminder of the importance of parental supervision and guidance for teenagers. It is crucial to educate and provide appropriate outlets for their energy and creativity to prevent such destructive behaviors.

As the investigation unfolds, the community hopes that the responsible parties will learn from their actions and make better choices in the future.

Skupina teenagerů v Maine způsobila značné škody opuštěnému domu, což vedlo ke zatčení a následnému propuštění do péče rodičů. K incidentu došlo ve středu odpoledne v Eddingtonu v Maine podle zprávy televize WGME 13.

Šerifský úřad okresu Penobscot obdržel telefonát od svědků, kteří hlásili, že viděli skupinu teenagerů chodit kolem opuštěného domu na Clewleyville Road. Když šerifští zástupci dorazili na místo, viděli skupinu utíkat do lesa, zatímco ze domu stoupal kouř.

Při šetření se zjistilo, že teenagerové odpálili ohňostroj uvnitř domu a pokusili se zapálit izolaci ve stěnách. Naštěstí se policii podařilo rychle uhasit oheň a důkladně prohledat majetek.

Při prohledávání byl nalezen 15letý chlapec, který se skrýval v suterénu domu. Policejní akce se následně rozšířila na okolní lesní oblasti, kde byla nalezena zbytek skupiny.

Teenageři byli vzati do vazby a obviněni z neposkytnutí informací o trestném činu, než byli propuštěni do péče svých rodičů. Šerifský úřad okresu Penobscot nadále provádí vyšetřování, protože v poslední době došlo v této oblasti k podobným případům vandalismu.

Takové incidenty připomínají důležitost dohledu a vedení rodičů pro teenagery. Je zásadní vzdělávat je a poskytnout jim vhodné možnosti pro jejich energii a kreativitu, aby se předešlo takové devastující chování.

Jak vyšetřování pokračuje, komunita doufá, že viníci se poučí ze svého jednání a v budoucnu udělají lepší volby.