Win Big with the Walnut Days Celebration Raffle

The Walnut Days Celebration is just around the corner, and what better way to support this exciting event than by participating in the fundraising raffle? This year, the organizers have come up with a thrilling opportunity for all participants – a chance to win a grand prize of $1,000 in cash!

To take part in the raffle, all you need to do is purchase a ticket for $25 from any of the Walnut locations listed below:
– Shell gas station
– Didley’s Bar & Grill
– Walnut Cafe
– Walnut Village Office
– Walnut Leader

The drawing for the raffle will take place at 7 p.m. on Saturday, February 17th, at Didley’s located on 112 S. Main St. As an added bonus, every 25th ticket drawn will win a $25 gift card to one of the following Walnut businesses: Shell, Didley’s Bar & Grill, Walnut Cafe, The Shed, Walnut Hardware, Walnut Acres Country Store, or Avanti’s Foods.

Even if you don’t win the grand prize, there are still cash prizes up for grabs. The second-place winner will receive $500, while the third-place winner will bag $250. And let’s not forget the suspense of the evening – the last ticket drawn will be the lucky winner of the $1,000 cash prize!

Mark your calendars for the 2024 Walnut Days Celebration, which will take place from Friday, July 5th, to Sunday, July 7th. It promises to be a weekend filled with fun and festivities for the entire family.

For more information about the fundraising raffle, feel free to reach out to Jess Entas at 815-716-0009 or Jen Butler at 815-716-0110. Alternatively, you can send an email to [email protected].

Don’t miss out on this incredible opportunity to support the Walnut Days Celebration while also standing a chance to win big. Get your tickets today and let the excitement begin!

Dny vlašských ořechů jsou za rohem a jak lepší způsob, jak podpořit tuto vzrušující událost, než se zúčastnit rozsáhlé tomboly? Letos organizátoři přišli s velmi zajímavou příležitostí pro všechny účastníky – možnost vyhrát grandiózní cenu 1 000 dolarů v hotovosti!

Abyste se mohli zúčastnit tomboly, stačí si zakoupit lístek za 25 dolarů na jednom z následujících míst ve Walnut:
– Pumpa Shell
– Didley’s Bar & Grill
– Walnut Cafe
– Úřad Walnut Village
– Walnut Leader

Tah tomboly se uskuteční v sobotu 17. února v 19:00 v Didley’s na adrese 112 S. Main St. Navíc každý padesátý vylosovaný lístek získá dárkovou kartu v hodnotě 25 dolarů od jednoho z následujících podniků ve Walnut: Shell, Didley’s Bar & Grill, Walnut Cafe, The Shed, Walnut Hardware, Walnut Acres Country Store nebo Avanti’s Foods.

I když nevyhrajete grandiózní cenu, můžete získat další peněžní výhry. Druhé místo získá 500 dolarů a třetí místo 250 dolarů. A nesmíme zapomenout na napětí večera – poslední vylosovaný lístek bude šťastným výhercem grandiózní ceny 1 000 dolarů v hotovosti!

Označte si v kalendáři 2024 Dny vlašských ořechů, které se budou konat od pátku 5. července do neděle 7. července. Slibuje se, že to bude víkend plný zábavy a slavností pro celou rodinu.

Pro více informací o tombola pro dobročinnost se můžete obrátit na Jess Entas na čísle 815-716-0009 nebo Jen Butler na čísle 815-716-0110. Alternativně můžete poslat e-mail na [email protected].

Nepromeškejte tuto neuvěřitelnou příležitost podpořit oslavy Dnů vlašských ořechu a zároveň mít šanci velkou cenu. Zakupte si své lístky ještě dnes a začněte si užívat vzrušení!