Muž z oblasti Cleveland County byl zatčen za odpalování ohňostroje blízko čerpací stanice

Policejní oddělení Cleveland County oznámilo zatčení 23letého Williama Michaela Fioritta z Lawndale v sobotu 17. února. Podle zprávy z důvěryhodného zdroje manažer obchodu Community Mart ve městě Fallston oznamuje, že Fioritto odpálil nějaký druh výbušniny blízko čerpacích stanic obchodu.

Po zahájení vyšetřování policie zjistila, že Fioritto použil ohňostroj typu minomet, který je v Severní Karolíně nelegální. Zjištěno bylo, že ohňostroj byl zakoupen v jiném státě.

William Fioritto byl zatčen a zůstává ve vazebním zařízení Cleveland County Detention Center za jistinu ve výši 25 000 $. Mezi jeho obviněními patří poškození určitých budov, držení pyrotechnik a nošení zbraně zastrašujícím způsobem před veřejností.

Upozorňujeme, že WCNC zavedla politiku v březnu 2021 týkající se vysílání nebo zveřejňování fotografií zatčených osob. WCNC zveřejňuje pouze fotografie, pokud byla osoba formálně obviněna z trestného činu nebo v několika dalších případech. Výjimky zahrnují: pokud se zdá, že osoba může představovat nebezpečí pro sebe nebo pro ostatní nebo pokud je hledána orgány činnými v trestním řízení; pro odlišení mezi lidmi se stejným jménem; pokud by fotografie mohla povzbudit další oběti, aby se přihlásily. Šéfredaktor může také rozhodnout o použití fotografie zatčené osoby na základě závažnosti spáchaného zločinu a/nebo míry veřejného zájmu o tento zločin a následné trestní řízení.

FAQ

Otázky a odpovědi

1. Kdo byl zatčen v sobotu 17. února v County Cleveland?
William Michael Fioritto byl zatčen v sobotu 17. února v County Cleveland.

2. Kde se to stalo?
Zatčení se událo ve městě Lawndale.

3. Co Fioritto udělal?
Podle zprávy manažera obchodu Community Mart ve městě Fallston Fioritto odpálil výbušninu blízko čerpacích stanic obchodu.

4. Jaký druh výbušniny to byl?
Fioritto použil ohňostroj typu minomet, který je v Severní Karolíně nelegální.

5. Kde Fioritto výbušninu zakoupil?
Ohnivostroj byl zakoupen v jiném státě.

6. Jaké jsou obvinění proti Fioritovi?
Mezi obviněními patří poškození určitých budov, držení pyrotechnik a nošení zbraně zastrašujícím způsobem před veřejností.

7. Kde je Fioritto momentálně?
Fioritto zůstává ve vazebním zařízení Cleveland County Detention Center.

8. Jak vysoká je jistina za propuštění Fioritta?
Jistina za propuštění Fioritta činí 25 000 $.

9. Jaká je politika WCNC ohledně zveřejňování fotografií zatčených osob?
WCNC zveřejňuje fotografie zatčených osob pouze v určitých případech, například pokud je osoba formálně obviněna z trestného činu, pokud může představovat nebezpečí pro sebe nebo pro ostatní, nebo pokud je hledána orgány činnými v trestním řízení. Další výjimky zahrnují rozlišení osob se stejným jménem a povzbuzování dalších obětí k přihlášení.

Klíčové termíny:
– County Cleveland: kraj v Severní Karolíně, USA.
– Lawndale: město v County Cleveland, Severní Karolína, USA.
– Výbušnina: látka schopná rychle a náhlým způsobem uvolnit velké množství energie, čímž způsobuje explozi.
– Ohňostroj: pyrotechnická přehlídka, při které jsou vypouštěny různé druhy rakví, blesků, hvězd a dalších efektů
– Severní Karolína: stát ve východní části USA.

Související odkazy:
Webové stránky County Cleveland
Webové stránky města Lawndale
Webové stránky Severní Karolíny