Celebrate Coconut Creek’s Anniversary with a Day of Excitement and Entertainment

Coconut Creek, the vibrant city known for its rich culture, invites residents and visitors to join in the festivities and celebrate its anniversary in style. This year’s anniversary celebration promises to be an unforgettable experience for the whole family, with live entertainment, delicious food and beverages, and a magnificent fireworks display.

The celebration will kick off on Saturday, February 24, 2024, with a business expo featuring a wide range of local businesses and crafters. This is a great opportunity to discover and support the talented entrepreneurs in Coconut Creek.

Music lovers are in for a treat with a lineup of incredible performers throughout the day. Starting at 2:00 p.m., Ricky Valido, a rising star in the country music scene, will take the stage and captivate the audience with his soulful tunes. Following his performance, a variety of local performers will showcase their talents, representing the diverse and vibrant culture of Coconut Creek.

Adding an exotic touch to the festivities, the Aloha Islanders will perform their enchanting Polynesian show at 5:00 p.m. Get ready to be transported to the tropical islands with their mesmerizing performance filled with the spirit of Aloha.

As the day turns into night, the spotlight will shine on 24K Magic, a Bruno Mars Tribute band, who will set the stage on fire with their energetic and engaging performance at 6:30 p.m. Get ready to sing and dance along with their incredible renditions of Bruno Mars’ hit songs.

Finally, the night will culminate in a breathtaking fireworks display by Zambelli Fireworks at 8:00 p.m. The sky will be illuminated with a stunning array of colors, creating a magical atmosphere to celebrate Coconut Creek’s anniversary in style.

To ensure everyone’s safety and enjoyment, please note that no golf carts, pets, or tents will be allowed at the event. However, the city has arranged a free bicycle valet station at Sabal Pines Park, encouraging eco-friendly transportation options.

For those driving to the event, free parking with a complimentary shuttle service will be available at the Butterfly Parking Lot, located at 5280 NW 40th Street. The shuttle service will be operational from 1:45 p.m. to 9:30 p.m., making it convenient for attendees to come and go.

Join us on this special day as we celebrate Coconut Creek’s anniversary with joy, excitement, and a sense of community. Don’t miss out on this unforgettable experience!

Coconut Creek, živé město známé pro svou bohatou kulturu, zve obyvatele a návštěvníky, aby se připojili k oslavám a oslavili jeho výročí ve stylu. Oslavy letošního výročí slibují nezapomenutelný zážitek pro celou rodinu, s živou zábavou, lahodným jídlem a nápoji a nádhernou ohňostrojovou show.

Oslavy začnou v sobotu 24. února 2024, obchodní výstavou, na které se představí široká škála místních podniků a řemeslníků. Je to skvělá příležitost objevit a podpořit talentované podnikatele v Coconut Creek.

Milovníci hudby si přijdou na své s řadou neuvěřitelných vystoupení během celého dne. Ricky Valido, nadějná hvězda country hudby, vystoupí na jevišti od 14:00 a okouzlí publikum svými duševními melodiemi. Po jeho vystoupení se představí různí místní umělci, kteří představí svůj talent a zastupují pestrou a živou kulturu Coconut Creek.

K oslavám přidá exotický nádech skupina Aloha Islanders, která vystoupí se svým okouzlujícím polynéským představením v 17:00. Připravte se být přeneseni na tropické ostrovy s jejich úchvatným vystoupením plným ducha Aloha.

Jak se den mění v noc, světlo reflektorů se zaměří na skupinu 24K Magic, tribute bandu Bruna Marse, který rozpálí scénu svým energickým a úchvatným vystoupením ve 18:30. Připravte se zpívat a tancovat společně s jejich neuvěřitelnými verzemi hitů Bruna Marse.

Nakonec kulminují oslavy ohňostrojem od Zambelli Fireworks ve 20:00. Obloha bude osvětlena úchvatnou škálou barev, vytvářející magickou atmosféru pro oslavu výročí Coconut Creek ve stylu.

Pro zajištění bezpečnosti a potěšení všech, všimněte si, prosím, že na akci nebudou povoleny golf vozíky, mazlíčci ani stany. Město však připravilo zdarma stojany pro kola na Sabal Pines Park, podporující ekologické možnosti dopravy.

Pro ty, kteří přijedou na akci autem, bude k dispozici bezplatné parkoviště s bezplatnou přepravou autobusem na parkovišti Butterfly, které se nachází na adrese 5280 NW 40. ulice. Autobusová doprava bude provozována od 13:45 do 21:30, což umožní účastníkům pohodlně se sem dostat a zase odjet.

Připojte se k nám v tento speciální den, kdy oslavíme výročí Coconut Creek s radostí, vzrušením a pocitem společenství. Nezmeškejte tento nezapomenutelný zážitek!

Odkazy související s hlavní doménou:
https://www.coconutcreek.net/ – Oficiální webová stránka města Coconut Creek.