Corey Maita o současném stavu trhu s drahými kovy a inovativních řešeních MintID

Ve svém nedávném rozhovoru s Corey Maitou, významnou postavou v oboru drahých kovů a zakladatelem společnosti MintID, Mike Maharrey diskutoval o současném stavu trhu s drahými kovy a o inovativních řešeních, které Maita představuje prostřednictvím své společnosti.

Rozhovor začal reflexí nedávného růstu ceny drahých kovů, zejména stříbra, který Maita přičítá silným základům trhu a zvýšené poptávce jak ze strany maloobchodu, tak i průmyslu. Vyjádřil optimismus ohledně potenciálu stříbra dosáhnout ceny 30 dolarů za unci a zdůraznil důležitost vytvoření vyšší základní ceny pro udržení dlouhodobého růstu.

Pokračujíc ve hovoru o MintID, Maita sdílel inspiraci za založením společnosti. Vzpomněl si na osobní zkušenost, kdy zákazník nevědomky zakoupil padělané zlaté tyče, čímž upozornil na potřebu spolehlivých opatření proti padělání v tomto odvětví. MintID řeší tuto výzvu pomocí technologie blízkého pole (NFC) a šifrování AES 128-bitů, což umožňuje ověřit pravost produktů z drahých kovů.

Maita podrobněji vysvětlil, jak systém autentizace MintID funguje, a zdůraznil jeho jednoduchost a účinnost. Zákazníci mohou ověřit pravost produktů MintID prostřednictvím aplikace MintID, která poskytuje šifrované informace specifické pro každý výrobek.

Pokud jde o prevalentnost padělání v odvětví, Maita uznal, že jde o rostoucí problém, který je podporován pokroky v technologii. Maita zdůrazňuje důležitost odolných opatření, které MintID nabízí k odstranění tohoto problému a obnovení důvěry spotřebitelů v investice do drahých kovů.

Kromě produktů s NFC nabízí MintID inovativní řešení, jako jsou dělitelné pop bullion roundové mince, které se šíří mezi potřebami investorů drahých kovů. Maita vysvětlil důvody za těmito produkty a zdůraznil jejich praktičnost a dostupnost.

V rozhovoru byly zmíněny následující produkty MintID:

– MintID roundy: Tyto mince obsahují technologii MintID proti padělání, včetně čipů NFC a šifrování AES 128 bitů, které umožňují ověření jejich pravosti.

– Dělitelné pop bullion roundy: Tyto inovativní stříbrné mince jsou navrženy tak, aby byly dělitelné a připomínaly koláč rozdělený na čtyři kousky. Nabízejí praktičnost a dostupnost jak pro investorů v drahých kovech, tak i pro jednotlivce, kteří se připravují na případné výměnné situace.

– Warrior hexagon roundy: MintID nabízí šestiúhelníkové mince s jedinečnými designy, například s tváří indiánského náčelníka. Tyto mince představují originální alternativu k tradičním obdélníkovým tyčím a oslovují sběratele i investory.

– Zlaté americké orly a buflony: MintID obaluje zlaté mince z hlavních suverénních mincoven, jako jsou americké orly a buflony, pomocí šifrovací technologie, která poskytuje zvýšenou bezpečnost pro investice do drahých kovů.

Tyto produkty vystihují snahu MintID inovovat a poskytovat spolehlivé řešení v odvětví drahých kovů, nabízejí spotřebitelům škálu možností pro jejich investiční potřeby a zajišťují pravost jejich nákupů. Všechny tyto stříbrné a zlaté výrobky jsou dostupné na webových stránkách společnosti Money Metals Exchange.

Klíčové otázky a odpovědi

Několik klíčových otázek poskytlo velmi cenné přehledy o značce Corey Maita, MintID, a trhu s drahými kovy.

Jak vidíte současný růst cen drahých kovů, zejména stříbra?

Odpověď: Corey Maita uznává nedávný růst cen drahých kovů a připisuje ho silným základům trhu a zvýšené poptávce ze strany maloobchodu i průmyslu. Vyjadřuje optimismus ohledně potenciálu stříbra dosáhnout ceny 30 dolarů za unci a zdůrazňuje důležitost vytvoření vyšší základní ceny pro dlouhodobý růst.

“Jsme na té úrovni 27 dolarů. A připomínám svým zákazníkům, že to takhle rychle to může jít. Sedíme tu, nevíme, co se děje, a pak za dvoutýdenní období dostaneme ten nárůst.”

Jak MintID řeší výzvu padělání v odvětví drahých kovů?

Odpověď: Maita sdílí inspiraci za založením MintID a zmiňuje osobní zkušenost, kdy zákazník zakoupil padělané zlaté tyče. MintID využívá technologii blízkého pole (NFC) a 128bitového šifrování AES k ověření pravosti produktů z drahých kovů, čímž poskytuje spotřebitelům jistotu a ochranu před padělanými výrobky.

“MintID je proti padělání. Chceme, abyste si byli jisti, že dostáváte originální produkt.”

Můžete vysvětlit, jak funguje autentizační systém MintID?

Odpověď: Maita podrobněji vysvětluje systém autentizace MintID, který zákazníkům umožňuje ověřit pravost výrobků skenováním s aplikací MintID. Každý výrobek má jedinečné šifrované informace, které jsou přístupné prostřednictvím aplikace a zajišťují pravost výrobku.

“Každý čip je jedinečný, je uzamčený, takže je to určitě … Znovu, prošli jsme všechna bezpečnostní opatření, pokud jde o tento produkt.”

Jak je rozšířené padělání v odvětví drahých kovů a jaká opatření přijímá MintID k řešení tohoto problému?

Odpověď: Maita uznává, že padělání je rostoucím problémem v odvětví, který je podporován pokroky v technologii. MintID používá odolná opatření ve svých produktech, jako jsou chráněné čipy NFC a ochranné lepidla, aby minimalizovala riziko padělání a obnovila důvěru spotřebitelů v investice do drahých kovů.

“Nechci zde tvrdit, že se jedná o problém, který sužuje celé odvětví, ale je to problém. A MintID ho skutečně vyřešil.”

Kromě produktů s technologií NFC nabízí MintID další inovativní řešení?

Odpověď: Maita hovoří o rozsahu inovativních produktů MintID, včetně dělitelných pop bullion roundových mincí, které vyhovují rozmanitým potřebám investorů drahých kovů. Tyto produkty poskytují praktičnost a dostupnost a zároveň vycházejí vstříc obavám o použitelnost drahých kovů při výměnách zboží.

“Mince POP Bullion Silver Round opravdu oslovuje mentalitu zhromažďování a otázku, co kdybychom to museli použít jako prostředek směny v budoucnosti.”

Kde se mohou lidé dozvědět více o MintID a jeho produktech?

Odpověď: Maita odkazuje zájemce, aby navštívili webové stránky MintID pro více informací o jejich produktech a technologii. Výrobky MintID lze zakoupit přímo na webových stránkách společnosti Money Metals Exchange. Vyjadřuje vděčnost společnosti Money Metals za jejich podporu a zdůrazňuje závazek MintID poskytovat spolehlivá a inovativní řešení v oboru drahých kovů.

“Ano, určitě naše webové stránky, MintID.com. Máme tam všechny informace o technologii, všechny naše videa o používání aplikace. A pak můžete vidět prakticky náš celý produktový sortiment.”

V rozhovoru vyjadřuje Corey Maita vděčnost společnosti Money Metals za jejich podporu a spolupráci s MintID. Uznává Money Metals za retailer MintID produktů a zdůrazňuje jejich pozitivní vztah. Maita také zmiňuje, že Money Metals stanovuje spravedlivé ceny pro produkty MintID a je otevřeným přístupem k inovativním nabídkám, jako jsou dělitelné pop bullion roundy.

Celkově Maita oceňuje Money Metals za jejich podporu a spolupráci a zdůrazňuje závazek MintID poskytovat spolehlivá a inovativní řešení v odvětví drahých kovů.

Často kladené otázky:

1. Jaké jsou současné ceny drahých kovů, zejména stříbra, a jaké jsou výhledy na jejich růst?
– Ceny drahých kovů, zejména stříbra, jsou v současnosti vysoké a existuje optimismus ohledně možnosti, že cena stříbra dosáhne 30 dolarů za unci. Výhledy na růst zůstávají pozitivní díky silným základům trhu a zvýšené poptávce.

2. Jak MintID řeší padělání v odvětví drahých kovů?
– Společnost MintID se zaměřuje na odstranění problému padělání v odvětví drahých kovů pomocí technologie blízkého pole (NFC) a šifrování AES 128-bitů. Tyto technologie umožňují ověřit pravost produktů z drahých kovů a poskytují spotřebitelům jistotu a ochranu před padělanými výrobky.

3. Jak funguje autentizační systém MintID?
– Autentizační systém MintID umožňuje zákazníkům ověřit pravost produktů skenováním pomocí aplikace MintID. Každý výrobek má jedinečné šifrované informace, které jsou přístupné pomocí aplikace a zajišťují pravost výrobku.

4. Jak MintID řeší rostoucí problém padělání v odvětví drahých kovů?
– MintID nabízí odolná opatření ve svých produktech, včetně chráněných čipů NFC a ochranných lepidel, která minimalizují riziko padělání. Tato opatření pomáhají obnovit důvěru spotřebitelů v investice do drahých kovů.

5. Jaká další inovativní řešení nabízí MintID?
– Kromě produktů s technologií NFC nabízí MintID také dělitelné pop bullion roundy, které vyhovují potřebám investorů drahých kovů. Tyto mince jsou praktické a dostupné pro investory i jednotlivce.

6. Kde se mohu dozvědět více informací o MintID a jeho produktech?
– Pro více informací o MintID a jeho produktech můžete navštívit webové stránky MintID na adrese MintID.com. Na těchto stránkách najdete všechny informace o technologii, videa o používání aplikace a kompletní nabídku produktů.

Související odkazy:
Money Metals Exchange – Oficiální webová stránka společnosti Money Metals Exchange, která je prodejcem produktů MintID a nabízí kompletní sortiment jejich výrobků.
MintID – Oficiální webová stránka společnosti MintID s podrobnějšími informacemi o jejich technologii a produktech.