Odhalení neznámého krizového centra pyrotechnické továrny

Při zkoumání zdrcujících výbuchů v pyrotechnické továrně v Madhja Pradéší se kladou mnohé otázky, včetně té nejbouřlivější – proč Madhja Pradéší Kontrolní úřad pro znečišťování životního prostředí (MPPCB) zdánlivě netušil, že tato továrna existuje?

Poté, co výbuchy vzaly 13 životů a zranily přes 200 osob, vyslal MPPCB tým na zdevastované místo pro “důkladné pátrání po nebezpečích způsobených požárem a výbuchy”. Jak je možné, že instituce pověřená monitorováním v reálném čase netušila o existenci pyrotechnické továrny na okraji oblastního města Harda, natož o jejich údajných přestupcích?

“MPPCB má pověření sledovat skladování a přepravu nebezpečných chemikálií v reálném čase. Nebyl však ani svědom o existenci této pyrotechnické továrny,” řekl úředník deníku Times of India, který si nepřeje být jmenován. Podle zdrojů neměl úřad žádné údaje o přepravovaných výbušných chemikáliích, které byly skladovány a používány v továrně, dokud výbuchy nevyvolaly paniku v úterý. Vědci z kontroly znečišťování životního prostředí MPPCB a úředníci nyní sbírají vzorky z trosek pro další šetření.

“Tato továrna nebyla na seznamu MPPCB, ani neměla souhlas,” uvedl úředník. Je pravděpodobné, že proti ředitelům pyrotechnické továrny bude zahájeno samostatné trestní řízení za porušení zákonů o vodě a vzduchu.

Pyrotechnické továrny jsou zařazeny do “červené kategorie” průmyslových odvětví na základě indexu znečištění (PI) – emisí, odpadů, nebezpečného odpadu a spotřeby zdrojů. Při přeřazení průmyslových odvětví v roce 2016 vypracovalo Ministerstvo životního prostředí, lesů a změny klimatu (MoEFCC) kritéria pro kategorizaci průmyslových odvětví na základě indexu PI. Úředníci uvedli, že chemikálie používané při výrobě ohňostrojů jsou velmi citlivé na tření, nárazy, teplo a statickou elektřinu. “Většina nehod nastává kvůli tření a nárazu, takže s těmito baleními je nutno zacházet s velkou opatrností. V Hardě se pevně věří, že požár vypukl kvůli jiskrám způsobeným třením dvou vozidel, která vykládala chemikálie,” řekl úředník. Pyrotechnické továrny musí dodržovat přísné bezpečnostní protokoly: naplnění chemikálií a připojení dýmu musí být dokončeny ve stejný den, a nedokončená chemická směs by neměla být skladována výrobních jednotkách. Nicméně úředníci, kteří původně tuto továrnu prohledávali, nalezli nedokončené chemikálie uložené v okolí.

Nejčastěji kladené otázky (FAQ) založené na hlavních tématech a informacích představených v článku:

Otázka 1: Proč Madhja Pradéší Kontrolní úřad pro znečišťování životního prostředí (MPPCB) nevěděl o existenci pyrotechnické továrny?
Odpověď: MPPCB, který je pověřen sledovat skladování a přepravu nebezpečných chemikálií v reálném čase, nebyl informován o existenci továrny. Nebyly mu poskytnuty žádné informace o přepravovaných výbušných chemikáliích v továrně.

Otázka 2: Jaká opatření by měly být dodržována pyrotechnickými továrnami?
Odpověď: Pyrotechnické továrny musí dodržovat přísné bezpečnostní protokoly, včetně dokončení plnění chemikálií a připojení dýmu ve stejný den. Nedokončená chemická směs by neměla být skladována výrobních jednotkách.

Otázka 3: Proč došlo v pyrotechnické továrně v Madhja Pradéši k výbuchům?
Odpověď: Předpokládá se, že požár v továrně vypukl kvůli jiskrám způsobeným třením dvou vozidel, která vykládala chemikálie. Pyrotechnické chemikálie jsou velmi citlivé na tření, nárazy, teplo a statickou elektřinu.

Definice klíčových pojmů:

1. MPPCB – Madhja Pradéší Kontrolní úřad pro znečišťování životního prostředí

2. Ohňostroj – pyrotechnická show sestávající z použití výbušnin pro vytvoření světelných a zvukových efektů

3. Index znečištění (PI) – metoda pro měření míry znečištění způsobeného průmyslovými odvětvími na základě emisí, odpadů, nebezpečného odpadu a spotřeby zdrojů

Suggested related links:

1. Times of India – Deník Times of India, kde jsou k dispozici další zprávy a informace o aktuálním dění.

2. Ministerstvo životního prostředí, lesů a změny klimatu – Webové stránky ministerstva, které se zabývá ochranou životního prostředí a prováděním průmyslových předpisů.