Policie z Sussexu zveřejnila výsledky vyšetřování bývalého policisty

Policie v Sussexu oznámila, že bývalý policista, který není jménem uveden v dokumentech, by byl propuštěn, kdyby stále pracoval pro jejich oddělení v souvislosti s výsledky vyšetřování. Skandál se týkal bývalého PC Davida Seala, 43letého muže, který působil v oddělení východního Sussexu. Tato záležitost byla projednána na jednání o porušení pravidel, které se konalo v sídle Sussex Police (policie v Sussexu) u panelu vedeného nezávislým právně kvalifikovaným předsedou (LQC). Policista se osobně nezúčastnil jednání.

Právně kvalifikovaní předsedové (LQC) jsou vybíráni z nezávislých právně kvalifikovaných osob a vedeny podle pravidel týkajících se chování policie. Pracují společně s asociací policejních komisařů a dalšími subjekty, aby zajistili transparentnost a proporcionálnost při jednáních o porušení pravidel.

Podle Asi policejního dorozumívacího a kontrolního oddělení bylo na jednání uvedeno, že bývalý policista ve chvíli, kdy prováděl prohlídku nemovitosti ve východním Sussexu, zabavil bednu s ohňostroji bez právního důvodu a nepředložil je ke skladování v souladu s interními předpisy. Navíc používal policejní záznamové systémy nevhodně a bez policejního účelu.

Policie dále uvedla, že jeho chování bylo nahlášeno oddělenímu profesionálních norem, které provedlo vyšetřování a zjistilo případ hrubého porušování pravidel. Panel zjistil, že akce policisty porušily profesionální standardy chování z hlediska čestnosti a integrity, povinností a zodpovědností, rozkazů a pokynů, důvěrnosti a zpochybnitelného jednání a shledal, že se jedná o hrubé porušení pravidel.

Pokud by se policista nevzdal služby dne 9. května 2023, byl by propuštěn z oddělení. Nyní bude přidán na seznam zakázaných v College of Policing, dodala policie.

Detektivní superintendant Jon Robeson, zástupce vedoucího Oddělení profesionálních norem policie, uvedl: “Policisté musí jednat takovým způsobem, který nepoškozuje policii nebo narušuje důvěru veřejnosti, ať již jsou či nejsou ve službě. Tento nepřijatelný případ chování nebude tolerován, ale tento špatný příklad by neměl zastínit tvrdou práci většiny našich policistů, zaměstnanců a dobrovolníků v rámci policie v Sussexu.”

Často kladené otázky (FAQ):

1. Kdo byl propuštěn z oddělení policie v Sussexu?
Bývalý policista, který není jménem uveden v dokumentech, byl propuštěn z oddělení.

2. Jaký byl důvod propuštění bývalého policisty?
Bývalý policista, David Seal, se dopustil hrubého porušení pravidel, mimo jiné nevhodného používání policejních záznamových systémů a neodůvodněného zabavení ohňostrojů při prohlídce nemovitosti.

3. Co je to LQC?
LQC (právně kvalifikovaný předseda) je nezávislá právně kvalifikovaná osoba, která vede jednání o porušení pravidel společně s asociací policejních komisařů a dalšími subjekty.

4. Kde se konalo jednání o porušení pravidel?
Jednání o porušení pravidel se konalo ve sídle Sussex Police (policie v Sussexu) u panelu, který vede nezávislý právně kvalifikovaný předseda.

5. Jaké pravidla policista porušil?
Bývalý policista porušil profesionální standardy chování z hlediska čestnosti a integrity, povinností a zodpovědností, rozkazů a pokynů, důvěrnosti a zpochybnitelného jednání.

6. Co se stane, kdyby se policista nevzdal služby?
Pokud by se policista nevzdal služby, byl by propuštěn z oddělení a přidán na seznam zakázaných v College of Policing.

7. Co řekl zástupce vedoucího Oddělení profesionálních norem policie?
Detektivní superintendant Jon Robeson uvedl, že takovéto chování policisty není tolerováno a nepoškozuje důvěru veřejnosti, ale nemělo by zastínit dobrou práci většiny ostatních policistů v rámci policie v Sussexu.

Jiné zdroje:
sussex.police.uk (Webová stránka policie v Sussexu)