Reno’s Summer Extravaganza Promises a Day of Fun and Fireworks!

Reno, Texas is gearing up for an unforgettable summer celebration that guarantees an incredible day out for the whole family. Mark your calendars for June 29, as Reno Kiwanis Park transforms into a playground of excitement! From thrilling activities to dazzling fireworks, this event is not to be missed.

Forget about your worries and dive into a world of water slides, bounce houses, and glow foam. Let your inner child run wild as you conquer a mechanical bull or embark on a magical train ride. And don’t worry about cravings, as food trucks and snow cones will be available to satisfy your taste buds. This festival truly has something for everyone.

As the sun begins to set, prepare to be awed by an extraordinary fireworks display, courtesy of Reno Fireworks. The night sky will light up with explosions of color and sound, creating a breathtaking spectacle that will leave you speechless. This is a moment that you won’t want to miss.

To further enhance the festivities, live music by the talented Common Ground will fill the air. Their electrifying performances are guaranteed to get you moving and grooving, adding an extra layer of excitement to the event.

If you are passionate about supporting community events or want to lend a helping hand as a volunteer, Reno City Hall welcomes your participation. Contact them at (903) 785-6581 to discuss sponsorship opportunities or volunteer roles. Let’s come together and make this event even more memorable!

For further details and updates, visit the official website at www.renotexas.com. Get ready for a day of joy, laughter, and unforgettable memories at Reno’s Summer Extravaganza.

Reno, Texas se připravuje na nezapomenutelnou letní oslavu, která nabídne neuvěřitelný zážitek pro celou rodinu. Označte si datum 29. června, protože park Reno Kiwanis se promění v hřiště plné vzrušení! Od napínavých aktivit až po ohromující ohňostroje, tato událost se nesmí minout.

Zapomeňte na své starosti a ponořte se do světa vodních skluzavek, skákacích hradů a lesku pěnové pěny. Nechte své vnitřní dítě se svobodně probíjet, zdažte se mechanického býka nebo se vydáte na magickou jízdu vláčkem. A nemusíte se starat o své chuťové pohárky, protože budou k dispozici food trucky a lahodné sněhové šťávy. Tento festival skutečně nabízí něco pro každého.

Když slunce začne zapadat, připravte se na ohromující ohňostrojovou show od společnosti Reno Fireworks. Noční obloha se rozsvítí explozemi barev a zvuku, vytvářející bezdechový ohromující pohled. Toto je okamžik, který nechcete minout.

Na další zábavu přispěje živá hudba talentované skupiny Common Ground, která naplní vzduch. Jejich elektrizující vystoupení vás rozhodně rozpohybují a dodají události ještě více vzrušení.

Pokud jste vášnivými příznivci podpory komunitních událostí nebo chcete pomoci jako dobrovolník, radnice města Reno vítá vaši účast. Kontaktujte je na telefonním čísle (903) 785-6581, abyste diskutovali o příležitostech sponzorství nebo dobrovolnických rolích. Pojďme se spojit a udělejme tuto událost ještě památnější!

Pro další podrobnosti a aktualizace navštivte oficiální webovou stránku na adrese www.renotexas.com. Připravte se na den radosti, smíchu a nezapomenutelných vzpomínek na letní extrémní slavnost v Reně.