Bright Lights Winterfest Celebrates Lunar New Year in Calgary

Calgarians will be treated to a spectacular celebration of the Lunar New Year this weekend. The city’s first Bright Lights Winterfest-Lunar New Year Fireworks event will welcome the Year of the Dragon in a multicultural celebration. Adding to the excitement, the event is a joint effort between GlobalFest and the Calgary Chinese Cultural Centre.

The festivities will take place at the Westgate Community Association Hall, starting at 4:30 p.m. and lasting until 7:30 p.m. Attendees can enjoy a variety of indoor and outdoor performances, including a magnificent lantern festival. Chinese lanterns will adorn the skating rink and the hall, creating a vibrant and festive atmosphere.

In addition to Winterfest, the Calgary Chinese Cultural Centre will host its own New Year festivities. The dragon and lion dance will kick off the celebrations at 1 p.m. near the centre, followed by visits to other parts of Chinatown. The festival will run from 11 a.m. to 6 p.m., offering visitors a chance to witness traditional dragon dances, indulge in delicious food, and appreciate the rich culture of Asia.

While this year’s event will be on a smaller scale, organizers are optimistic about the future. They hope that the community’s interest and participation will lead to bigger and grander winter celebrations in Calgary in the years to come. Through these events, they aim to foster a sense of unity, reminding people that despite political tensions, the connection between Asia and Canada can still thrive at a grassroots level.

The highlight of the evening will be the firecrackers and Chinese lion dance outside the Westgate Community Association Hall at 6:30 p.m., followed by a magnificent fireworks display at 7 p.m. Although the Lunar New Year celebrations typically span two weeks, this event will mark the beginning of the festivities for the community.

With collaboration and enthusiasm from various communities, Calgarians can look forward to an unforgettable Lunar New Year celebration that showcases the rich traditions and diversity of the city. Let the Bright Lights Winterfest light up the night and fill the hearts of all attendees with joy and good fortune as they welcome the Year of the Dragon.

Calgary bude tento víkend slavnostně oslavovat Lunární Nový rok. Prvním Bright Lights Winterfest-Lunar New Year Fireworks se bude jednat o mimořádnou oslavu vícenárodnostní společnosti. Tato událost je společnou akcí GlobalFestu a Calgaryského čínského kulturního centra.

Slavnosti se uskuteční v centru asociace Westgate Community Association Hall od 16:30 do 19:30. Návštěvníci si budou moci vychutnat různé vystoupení jak vevnitř, tak venku, včetně velkého festiválního průvodu. Čínské lampiony ozdobí kluziště a halu, čímž vytvoří živou a slavnostní atmosféru.

Kromě Winterfestu Calgaryské čínské kulturní centrum uspořádá vlastní novoroční slavnosti. Slavnosti začnou v 13:00 průvodem draka a lva poblíž centra, a poté bude pokračovat návštěvami dalších částí čínské čtvrti. Festival bude trvat od 11:00 do 18:00 a návštěvníci budou mít příležitost pozorovat tradiční tance draka, ochutnat lahodné jídlo a ocenit bohatou kulturu Asie.

Organizátoři jsou optimističtí ohledně budoucnosti těchto událostí. Doufají, že zájem a účast veřejnosti přinese v budoucnu ještě větší a náročnější zimní oslavy v Calgary. Skrze tyto události se snaží vytvořit pocit sounáležitosti a připomenout lidem, že přestože existují politické napětí, spojení mezi Asií a Kanadou může stále prosperovat na základní úrovni.

Vrcholem večera bude ohňostroj a čínský tanec lva před budovou asociace Westgate Community Association Hall v 18:30, následovaný ohromujícím ohňostrojem v 19:00. I když tradiční oslavy Lunárního Nového roku trvají obvykle dva týdny, tato událost označí začátek oslav pro komunitu.

Díky spolupráci a nadšení ze strany různých komunit se mohou Calgary obyvatelé těšit na nezapomenutelné slavnosti Lunárního Nového roku, které ukáží bohaté tradice a různorodost města. Nechte Bright Lights Winterfest rozsvítit noc a naplnit srdce všech účastníků radostí a štěstím, jak přivítají rok Draka.