Zákaz ohňostrojů a papírových lampionů v Novém Zélandu: Bezpečnost je na prvním místě

Nový Zéland, 12. února 2023 – Nový Zélandský úřad pro požární ochranu a záchranné služby (Fire and Emergency New Zealand) zakázal používání ohňostrojů a papírových lampionů v okrese Wellington, Canterbury a Kaikoura. Tato opatření byla přijata po nedávných rozsáhlých požárech, které zasáhly zemi, a jen den před oslavou čínského Nového roku.

Místní správce rizik Phil Soal uvedl, že riziko požáru v okrese Wellington “se zvýšilo” a zákaz platí pro Wellington, Porirua, Kapiti Coast a Wairarapu. Vzhledem k suchému a větrnému létu, které zemi suší, by bylo obtížné ovládat požár v případě jeho vzniku.

Podobná situace je v Canterbury a Kaikouře, kde velitel okresu Dave Stackhouse varuje před vysokým rizikem požárů. “Teploty se udržují na velmi vysoké úrovni, dlouhodobě jsou sucha a větrné podmínky dále vysušují vegetaci,” uvedl Stackhouse. “I malá jiskra by mohla vytvořit nebezpečný lesní požár, který by měl závažné důsledky pro život, majetek a naše komunity.”

Oba velitelé okresů se shodují, že používání ohňostrojů a papírových lampionů během oslav čínského Nového roku je příliš riskantní a vyzývají lidi, aby tuto událost oslavili na organizovaných veřejných akcích. Rovněž upozorňují na další potenciálně rizikové činnosti, jako je sekačka, provoz strojů, řezání nebo svařování kovu, které by měly být prováděny během chladných částí dne.

Zákaz se nevztahuje na pyrotechniku, která je povolenou aktivitou s přísnými kontrolními opatřeními a plány zajištění bezpečnosti. Nicméně veškerý otevřený oheň je v Canterbury zakázán, protože celé území je ve fázi zákazu vypalování.

Je důležité si uvědomit, že bezpečnost je vždy na prvním místě. Respektování těchto zákazů pomůže ochránit životy, majetek a naše cenné přírodní prostředí. Přejeme vám veselé a bezpečné oslavy čínského Nového roku!

Časté otázky

1. Proč bylo zakázáno používání ohňostrojů a papírových lampionů v okresech Wellington, Canterbury a Kaikoura?

Odpověď: Tato opatření byla přijata kvůli nedávným rozsáhlým požárům v zemi a kvůli vysokému riziku požárů v daných oblastech.

2. Jaké oblasti jsou zakázáním ohňostrojů a lampionů postiženy?

Odpověď: Zakazuje se používání ohňostrojů a lampionů v okresech Wellington, Canterbury a Kaikoura. Konkrétně se zakazuje v obcích Wellington, Porirua, Kapiti Coast a Wairarapa v okrese Wellington.

3. Proč je riziko požáru v okrese Wellington vyšší?

Odpověď: Riziko požáru v okrese Wellington se zvýšilo kvůli suchému a větrnému létu, které zemi suší a činí ovládání požárů obtížným.

4. Proč je riziko požáru v Canterbury a Kaikouře vysoké?

Odpověď: V oblastech Canterbury a Kaikoura jsou teploty vysoké, podmínky jsou suché a větrné, což zvyšuje riziko požárů. I malá jiskra by mohla způsobit závažný lesní požár.

5. Lze ohňostroje a lampiony používat během oslav čínského Nového roku?

Odpověď: Velitelé okresů varují, že používání ohňostrojů a lampionů během oslav čínského Nového roku je příliš rizikové. Lidé jsou vyzýváni, aby tuto událost oslavili na organizovaných veřejných akcích.

6. Jaké další činnosti jsou považovány za rizikové v období vysokého požárního nebezpečí?

Odpověď: Další potenciálně rizikové činnosti zahrnují sekačky, provoz strojů, řezání nebo svařování kovu. Tyto činnosti by měly být prováděny během chladných částí dne.

7. Jaký je postih za porušení zákazu používání ohňostrojů a lampionů?

Odpověď: Neuvádí se konkrétní postih za porušení zákazu, ale je důležité si uvědomit, že bezpečnost je vždy na prvním místě a respektování těchto zákazů pomůže ochránit životy, majetek a přírodu.

Důležité termíny

1. Fire and Emergency New Zealand – Novozélandský úřad pro požární ochranu a záchranné služby.
2. Riziko požáru – Pravděpodobnost vzniku a šíření požáru v daném prostoru.
3. Lesní požár – Požár, který vzniká a šíří se v lesním podrostu a lesní vegetaci.

Odkazy

1. Fire and Emergency New Zealand – Webová stránka Novozélandského úřadu pro požární ochranu a záchranné služby.
2. Ministry for the Environment – Webová stránka Ministerstva pro životní prostředí Nového Zélandu.