Nové opatření Hongkongu pro oživení turistického průmyslu

V nadcházejícím rozpočtu se plánuje zavést několik opatření zaměřených na oživení turistického průmyslu Hongkongu. Úřady plánují měsíční ohňostroje a přepracování multimediálního světelného show “Symfonie světel”, uvádějí zdroje.

Hongkongská turistická rada bude pověřena organizací tematických aktivit, jako jsou procházky po městě a noční běhy, které umožní turistům poznávat město hlouběji.

Plán zahrnuje také měsíční ohňostroje a představení dronů nad Victoria Harbour, které bude koordinovat turistická rada. Náklady se odhadují na stovky milionů.

Každodenní multimediální světelná show “Symfonie světel” také projde přepracováním, aby se držela trendů.

Zároveň rozpočet představí opatření zaměřená na posílení gastronomických a zábavních prvků na waterfrontu města, kterými se má zvýšit jeho atraktivita. Do těchto projektů bude přímo zapojeno ministerstvo pro rozvoj, uvádějí zdroje.

Během nedávného čínského novoročního svátku Hongkong přivítal celkem 1,43 milionu návštěvníků, z nichž přibližně 1,255 milionu bylo z pevninské Číny, čímž překonalo čísla z roku 2018.

Avšak místní turistické atrakce byly kritizovány za nedostatek inovace a změny v nákupních návycích návštěvníků po pandemii vedly ke snížení počtu opakovaných návštěv. Tradiční marketingové metody, jako je propagace hongkongských restaurací a atrakcí, již nemusí být tak účinné, protože turisté nyní hledají hlubší kulturní zážitky.

Člen zákonodárné rady Kitson Yang Wing-kit věří, že zmíněné aktivity, zejména ohňostroje a představení dronů, pomohou posílit turistický průmysl. Také upozornil na změnu turistických trendů, kdy mladí lidé preferují hloubkový průzkum a možnosti na focení. Tématické aktivity mohou uspokojit různé vkusy turistů.

Navrhl, aby úřady více využívaly sociální média a spolupracovaly s cestovními agenturami na propagaci skupinových zájezdů do Hongkongu.

FAQ:

1. Jaká opatření se plánují v nadcházejícím rozpočtu pro oživení turistického průmyslu Hongkongu?
V nadcházejícím rozpočtu se plánuje zavést několik opatření, jako jsou měsíční ohňostroje, přepracování multimediálního světelného show “Symfonie světel” a organizace tematických aktivit včetně procházek a nočních běhů.

2. Kdo bude pověřen organizací tematických aktivit a jaké aktivity budou nabídnuty turistům?
Hongkongská turistická rada bude pověřena organizací tematických aktivit, jako jsou procházky po městě a noční běhy, které umožní turistům poznávat město hlouběji.

3. Jaká bude role turistické rady při koordinaci měsíčních ohňostrojů a představení dronů nad Victoria Harbour?
Turistická rada bude koordinovat měsíční ohňostroje a představení dronů nad Victoria Harbour. Náklady na tyto akce se odhadují na stovky milionů.

4. Co se plánuje přepracovat u multimediální světelné show “Symfonie světel”?
Plánuje se přepracování multimediální světelné show “Symfonie světel”, aby se držela trendů.

5. Jaké další opatření bude představeno v rozpočtu?
Rozpočet představí opatření zaměřená na posílení gastronomických a zábavních prvků na waterfrontu města, kterými se má zvýšit jeho atraktivita. Ministerstvo pro rozvoj bude přímo zapojeno do těchto projektů.

6. Jaká byla návštěvnost Hongkongu během nedávného čínského novoročního svátku?
Během nedávného čínského novoročního svátku Hongkong přivítal celkem 1,43 milionu návštěvníků, z nichž přibližně 1,255 milionu bylo z pevninské Číny.

7. Proč byly místní turistické atrakce kritizovány a jaké jsou současné turistické trendy?
Místní turistické atrakce byly kritizovány za nedostatek inovace a nákupní návyky návštěvníků po pandemii se změnily, což vedlo ke snížení opakovaných návštěv. Současné turistické trendy zahrnují hledání hlubších kulturních zážitků.

8. Jaký je názor člena zákonodárné rady Kitsona Yanga Wing-kita na zmíněná opatření?
Kitson Yang Wing-kit věří, že zmíněné aktivity, zejména ohňostroje a představení dronů, pomohou posílit turistický průmysl. Navrhuje také větší využití sociálních médií a spolupráci s cestovními agenturami na propagaci skupinových zájezdů do Hongkongu.

Definice:
– Victoria Harbour: Přístavní oblast v Hongkongu, která je známá svou malebnou krajinou a je jednou z hlavních turistických atrakcí.
– Turistická rada: Organizace pověřená organizací tematických aktivit a podporou rozvoje turistického průmyslu.

Suggest related links:
Discover Hong Kong
Turistická rada Hongkongu